Restaurering/Ombygning

Søllerød Park
Tegnestuen er blevet husarkitekter for bebyggelsen, der er tegnet af Eva og Nils Koppel og opført i 1955. Fremtidige opgaver indebærer hovedistandsættelse af 350 lejemål  
Bygherre: Ejerforeningen v. Søllerød Park
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastellet
Opretning af bygninger, volde mv. efter skybrud. Tagudskiftning på Gl. Hovedvagt og nyindretning af chefgang.  
Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Igangsat 2011
Byggesum: -
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Sorgenfri Slot -Damebygningen
Forslag Istandsættelse af tag.  
Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Hovedprojektering, udbud februar 2012
Byggesum: 2 mio. kr. ekskl. moms.
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Eremitageslottet
Renovering af indvendige overflader og etablering af bastionsanlæg mod øst.  
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)
Hovedprojektering, udbud januar 2012
Byggesum: 18 mio. kr. ekskl. moms.
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastrupgårdsamlingen
Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af udstillingsområder for kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen.  
Bygherre: Tårnby Kommune
Igangsat 2011
Fogh & Følners rolle: Bygherrerådgivning.

LO Skolen
Ombygning af Pejsetue og Motionsrum og idéforslag til møblering mv. af forhal.  
Bygherre: LO Skolen
Igangsat 2011
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Chr. IVs bryghus
Vedligehold 2011-2012  
Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Igangsat 2011
Byggesum: 1,5 kr. mio. ekskl. moms.
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Garderhøjfortet
Bygherrerådgivning og udarbejdelse af projektforslag til Garderhøjfortet i forbindelse med etablering af nyt formidlingscenter.  
Bygherre: Naturstyrelsen Hovedstaden, Garderhøjfonden og Gentofte Kommune
Igangsat 2011
Byggesum: ca. kr.  mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Bygherrerådgivning

Frederiksborg Slot - Kancellihuset
Restaureringsarbejder på tag og facader.  
Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Igangværende hovedprojektering
Byggesum: ca. kr. 30 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot - Slotsbroen
Renovering af Slotsbroen  
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Igangsat 2011
Byggesum: ca. kr. 8 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot - Husarstalden, Tværstalden og Sprøjtehuset
Tag- og facaderenovering
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Færdiggøres 2011
Byggesum: ca. kr.  12 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Sorgenfri Slot - Gartnerlængen
Tag- og facaderenovering af gartnerlængen
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Færdiggøres 2011
Byggesum: ca. kr. 7 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Mesterboligerne i Brede
Renovering af 2 boliger
Bygherre: Nationalmuseet
Færdiggøres 2011
Byggesum: ca. kr. 3.5 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nationalmuseet - Kriegers Fløj
Udskiftning af tag og istandsættelse af vinduer.
Bygherre: Nationalmuseet
Udført 2011
Byggesum: ca. kr. 2.6 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Ibstrupparken
Renovering af boliger, tegnet af Arne Jacobsen
Bygherre: Ejerforeningen Ibstrupparken III
Påbegyndt - juni 2010
Byggesum: kr. 15 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Politigården i København
Restaurerings- og fornyelsesarbejder. Herunder istandsættelse af toiletrum, og forbedring af indeklima ved etablering af kopirum.
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Påbegyndt - maj 2010
Byggesum: kr. 16 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Gladsaxe Præstegård
Ombygning
Bygherre: Gladsaxe Sogns Menighedsråd
Udført 2010
Byggesum: ca. kr. 10 mio. ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Mariendalsvej 71-75, Frederiksberg
Tagudskiftning
Bygherre: Ejerforeningen Lille Godthaab I
Udført 2009
Byggesum: ca. kr. 5,9 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Strandmøllekroen
Ombygning af køkken
Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen
Udført 2009
Byggesum: ca. kr. 4,6 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Munkeruphus
Tag- og facadeistandsættelse af udstillingsbygning, Dronningmølle
Bygherre: Den selvejende inst. Munkeruphus' Fond
Udført 2008
Byggesum: ca. kr. 3,5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Det Kongelige Vajsenhus
Ombygning og indretning
København
Bygherre: Det Kongelige Vajsenhus
Udført 2007-2008
Byggesum: kr 18 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Vor Frelsers Kirke
Restaurerings- og fornyelsesarbejder,
København K
Bygherre: Menighedsrådet v. Vor Frelsers Kirke
Udført 2006 - sept. 2008
Byggesum: kr 55 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Det Kgl. Bibliotek, magasiner Lergravsvej
Istandsættelse af facader, København S
Bygherre: Det Kgl. Bibliotek
Udført 2006
Byggesum: ca. kr 15 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot, S-broen
Restaurering af S-broen ml. forreste og mellemste slotsholm på Frederiksborg Slot i Hillerød
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Udført 2005
Byggesum: kr 28 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning
 
Slotsholmsgade 12, København
Indvendig hovedistandsættelse og ombygning
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Udført 2003 - 2008
Byggesum: kr 160 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

LO-Skolen, Helsingør
Udvendige arbejder, bygningsarbejder og indretning Bygherre: LO-Skolen
Udført løbende siden 1999
Fogh & Følners rolle: Husarkitekt

Nationalmuseet, Brede værk i Lyngby
Restaurering og ombygning
Bygherre: Nationalmuseet.
Udført løbende siden 1996.
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Zoologisk Museum, København
Ombygning og istandsættelse af dissektionslaboratoirum
Bygherre: Københavns Universitet
Udført 2006.
Byggesum: kr 10 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Københavns Univeristet
Diverse opgaver for Kbh. Univeristet, bygn.afsnit 4
Bygherre: Københavns Universitet.
Udført 2002-2006
Byggesum: kr 20 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitekt- og totalrådgivning

Sions Kirke, København
Om- og tilbygning til menighedshusfløjen
Bygherre: Sions Sogns menighedsråd
Udført 2006
Byggesum: kr 5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Lutherkirken, København
Etablering af handicapelevator, samt diverse ombygningsarbejder
Bygherre: Rosenvænget Sogns Menighedsråd
Udført 2006
Byggesum: kr 2,8 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Stormgade 2-6, København
Udvendig og indvendig istandsættelse
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Udført 2006
Byggesum: ca. kr 40 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Smedeholm 10, Herlev, “Vinduesprojekt”
10-årigt forsøgsprojekt vedr. sprøjtemaling
af industrifremstillede trævinduer
Bygherre: Københavns Malerlaug i samarbejde
med ejendomsselskabet Datea
1 etape udført 2005, pågår.
Fogh & Følners rolle: Tilstandsvurderinger

”Gode Tage”
Formidlingsmateriale om god byggeskik
ved renovering af tage
Bygherre: Byggeskadefonden vedr.
Byfornyelse (BvB)
Udført  2005
Fogh & Følners rolle: Udarbejdelse af interaktive
3D-modeller, tekst, tegninger, fotos mv.

Søfortet Trekroner
Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på
det historiske fort, ud for Københavns Havn
Bygherre: Kulturarvsstyrelsen
Udført 2005
Byggesum: kr 12 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Stormgade 2-6
Renovering og farvesætning af facader,
København K
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Udført 2005
Byggesum: kr 20,4 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg Slot, København
Vindues- og facadeistandsættelse
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 2005
Byggesum: kr 1,7 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastelsvej 60, København
Istandsættelse af bygningsgavle og facadevinduer
Bygherre: Københavns Kommune
Udført 2005
Byggesum: kr 7,6 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kunstakademiets Arkitektskole
Ombygning af kantine, administrationsbygning mm,
Holmen, København K.
Bygherre: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygn.
Udført 2005
Byggesum: kr 28 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nørre Vosborg
Ombygning og nyindretning af avlsbygninger, tyendeboliger mv. til 'Kultur- og Oplevelsescenter',
Ulfborg-Vemb Kommune.
Bygherre: Realea
Projektforslag udført 2005
Byggesum: kr 72 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Københavns Universitet, Nørre Fælled
Diverse inventar og ombygningsopgaver, København Ø
Bygherre: Københavns Universitet
Udført 2004 - 2005
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm
Løbende istandsættelse og ombygning
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 1996 - 2004
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Ordrupgårdsamlingen, Charlottenlund
Løbende istandsættelse og ombygning
Bygherre: Kulturministeriet
Udført i perioden: 1996 - 2004
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborgs Kuppelsal
Restaurering af tre baroksale samt vindues-istandsættelse i Charlottenborg Slot, København
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 2004 og 2005
Byggesum: kr 1,2 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Jægerspris Slot
Vindues- og facadeistandsættelse
Bygherre: Frederik VII’s Fond
Udført 2004
Byggesum: kr 0,5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Arkitektskolen i København
Bygning 68, ombygning af auditorier, samt etablering af it-arbejdspladser og toiletfaciliteter
Bygherre: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
Udført 2004
Byggesum: kr 1,9 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Fagtilsyn

Danmarks Kunstbibliotek
Indv. hovedistandsættelse og ombygning,
København K
Bygherre: Kulturministeriet
Status: Udført 2004
Byggesum: kr 12 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Den Hirschsprungske Samling, København
Udgravning af ny kælder, etablering af elevator
og handicapfaciliteter
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 2004
Byggesum: kr 12 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Det Holsteinske Palæ, Stormgade 10, København
Facadeistandsættelse
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Udført 2004
Byggesum: kr 6,2 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Stormgade 8-12, København
Tag- og facadeistandsættelse incl. indvendig ombygning og hovedistandsættelse
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Udført 2003
Byggesum: kr 40 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksholms Kanal 28
Facade- og tagrenovering
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Udført 2003
Byggesum: kr 22 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Galejhuset, Det Kgl. Bibliotek, København
Indvendig istandsættelse og ombygning til museumsformål (Dansk Jødisk Museum)
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 2003
Byggesum: kr. ca. 11 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

LO-Skolen i Helsingør
Indretning af tre selskabslokaler i parterreetagen
med sundudsigt
Bygherre: LO-Skolen
Udført 2003
Byggesum: kr. ca. 5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Marinbiologisk Institut, Helsingør
Istandsættelse og ombygning af laboratorier.  
Bygherre: Københavns Universitet
Udført 2002
Byggesum: kr. ca. 5,5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg, Billedhuggerhaven
Istandsættelse af Charlottenborgs billedhuggerhave, herunder ny værkstedspavillon og haveinventar, Kgs Nytorv, København K
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 2002
Byggesum: kr. ca. 2,5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kancellibygningen, Rentekammersalen
Restaurering og indretning af baroksal til mødeformål for Finansministeriet, Slotsholmen, København K
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Udført 2002
Byggesum: kr. ca. 1 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot i Hillerød
Diverse tiltag med henblik på at gøre muséet generelt tilgængeligt for alle, herunder etablering
af ny elevator og handicaptoiletter
Bygherre: Frederiksborgmuseet
Udført 2000
Byggesum: kr. ca. 5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Rønne Toldkammerbygning, Rønne
Istandsættelse af tag og facade.
Bygherre: Justitsministeriet
Udført 2000
Byggesum: kr. ca.  2 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Skovskolen, Nødebo
Nyindretning af kantinekøkken og renovering af eksist. tage.
Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen
Udført 2000
Byggesum: kr. ca. 1,5 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Harsdorffs Hus
Invendig hovedistandsættelse, København K
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 1999
Byggesum: kr. ca. 18 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg Udstillingsbygning
Restaurering og ombygning af adm.afdeling og café København K
Bygherre: Kulturministeriet.
Udført 1999
Byggesum: kr 8 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nationalmuseet, Prinsens Palæ
Diverse istandsættelser og ombygninger, herunder restaurering af Guldbergsalen, København K
Bygherre: Nationalmuseet.
Udført siden 1998
Byggesum: kr - mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg Slot, København
Nyindretning af auditorier
Bygherre: Kulturministeriet
Udført 1997
Byggesum: kr 2,0 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Rønne Tinghus
Istandsættelse og nyindretning
Bygherre: Justitsministeriet
Udført 1998
Byggesum: kr 6,0 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Chr. IV´s Bryghus, København
Brandsikring af bygningen
Bygherre: Kulturministeriet
Færdigprojekteret 1997, ikke udført
Byggesum: kr - mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Bredgade 6, København
Ombygning og indretning af hovedkontor for Advokatfirmaet Berning, Schlütter,
Hald & Andersen
1. etape: 1990, 2. etape: 1996
Byggesum: kr 3 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Nymølle, Kgs. Lyngby
Istandsættelse og nyindretning af vandmølle-bygningen til arkitektkontor
Bygherre: Fogh & Følner
Udført 1990
Byggesum: kr 2,0 mio ekskl. moms
Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning
 
ARKITEKTFIRMA A/S   /   KULSVIERVEJ 150    /    DK-2800 KGS. LYNGBY      
TLF: 4593 4020       /    CVR.NR 1003 5961      /     Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Fogh & Følner