Jeannie Mattsson

​teknisk assistent

T: 45 58 03 10​

jm@fogh-folner.dk

PROFIL

Næsten alle firmaets sager er forbi Jeannies bord og skarpe blik i projekteringsforløbet.

Jeannie deltager aktivt i opmålings- og registreringsindsatsen, og digitaliserer eksisterende analoge tegningsgrundlag, som kan danne grundlag for den videre projektering.

Jeannie udarbejder udbudstegninger og ”som udført” dokumentation ved byggesagernes afslutning.

Jeannie har som teknisk assistent udelukkende været beskæftiget ved forskellige kongelige bygningsinspektorater, og hun har derfor særdeles stor erfaring i teknisk dokumentation i forbindelse med byggearbejder på statsejede fredede ejendomme.

Hendes store erfaring sikrer en høj kvalitet i tegningsmaterialet, både grafisk og teknisk.

Jeannie har i øvrigt også et kunstnerisk talent for at ”frihåndstegne” komplicerede figurer og bygningselementer i forbindelse med digitalisering af dekorative bygningsdele som f.eks. statuer.​

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK