Johan Fogh

​arkitekt maa

T: 45 58 03 04

jf@fogh-folner.dk

​PROFIL

Fogh & Følner er opkaldt efter arkitekterne Johan Fogh og Per Følner, der indledte samarbejde om arkitektkonkurrencer i 1969 og etablerede selvstændig virksomhed i 1976.

Johan udtrådte som indehaver i 2012, men er fortsat tilknyttet som seniorkonsulent.

Johan har tidligere været udpeget som kgl. bygningsinspektør i 12 år (perioden 1996-2007). Johan har omfattende erfaring som kirkekonsulent, og bidrager aktivt til kirkesagsbehandlingen i tegnestuens nuværende kgl. bygningsinspektorat.

Johan har et særligt talent for at løse indviklede problemstillinger med enkle arkitektoniske greb, og fungerer som konsulent ved særligt krævende opgaver. Hele firmaet har derfor adgang til den omfattende vidensbank, som Johan repræsenterer.

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK