Kirsten H. Markworth

arkitekt cand. arch.

T: 45 58 03 15​​

km@fogh-folner.dk

​PROFIL

Kirsten har massiv erfaring med projekteringsledelse og styring af større opgaver. Bl.a. har Kirsten fungeret som projekteringsleder i forbindelse med en større indvendig restaurering og teknisk opdatering af Københavns Politigård med et budget på knapt 170 mio. kr. ekskl. moms og med restaurering af en del af Forsvarets gule stokke i Nyboder. En sag med et budget på ca. 355 mio. kr. ekskl. moms.

Kirsten har dokumenteret erfaring med bygherrerådgivning og styring af brugerprocesser fra bl.a. sammenlægningen af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole.

Kirstens største force er planlægnings- og styringsdelen af opgaven. Hun sikrer med sit overblik, at processen drives frem efter tidsplanen, med henblik på at overholde budgetterne, minimere risici og sikre kvalitetsniveauet.

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK