MAJA SKIPPER RASMUSSEN

​sekretær / bogholder

T: 45 58 03 00

mas@fogh-folner.dk

PROFIL

Maja fungerer som hele tegnestuens samlingspunkt. Det er Maja der sørger for, at der bliver udbetalt løn, og at firmaet fungerer i dagligdagen.

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK