​Poul G. Madsen

PROFIL

Poul har gennem de senere år fungeret som projekteringsleder ved restaurering af flere af Forsvarets fredede bygninger på Kastellet.

Poul er en erfaren bygningskonstruktør, der er særligt vidende vedr. udarbejdelse af udbudsmateriale (beskrivelser og tilbudslister), og han optræder ofte som IT-koordinator under projekteringsforløb.

Poul er medforfatter på Byggeskadefonden vedr. Byfornyelses projekt ”Gode tage”, der anviser holdbare og sikre løsninger vedr. tagudskiftninger. Poul har arbejdet med restaurering af bygningers tage gennem mange år, og har særlig indgående viden og kendskab til materialer og udførelsesmetoder indenfor dette vitale bygningsdelsområde.​

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK