Søren Sundø​

​konstruktør

T: 61 73 02 37

ssu@fogh-folner.dk

​PROFIL

Søren er engageret og dedikeret til løsning af opgaverne. Om det er udførelse af bygningssyn, vedligeholdelsesplaner eller egentlige projekteringsopgaver, har Søren samme høje engagement. Med sin tømrerbaggrund færdes Søren hjemmevant på stilladserne, og med sin høflige men præcise form, kommer han godt ud af det med de udførende håndværkere. Ifm. arbejdet som byggelederassistent på Forsvarets gule stokke i Nyboder har Søren fået massiv erfaring med tidsstyring og koordinering i udførelsesfasen.

Søren har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og arbejder som koordinator målrettet med at sikre, at byggeriet foregår på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK