VIvi N. Mathiesen

regnskabschef

T: 45 58 03 01

vm@fogh-folner.dk

​PROFIL

Vivi er bankuddannet og fungerer som Fogh & Følners regnskabschef.

Alle firmaets byggeregnskaber føres af Vivi, der sikrer en entydig afrapportering til bygherren.

Da Vivi gennem mange års arbejde har oparbejdet specialviden om den statslige byggesagsrapport, og særligt i relation til økonomistyringsfunktioner i BBS-Navision, er hun en særdeles kompetent samarbejdspartner for de statslige byggestyrelsers regnskabsfunktioner.

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK