Nyheder​

KASTELSMØLLEN

november 2020

​Fogh & Følner er i gang med en nænsom restaurering af møllen på Kastellet.

Kastelsmøllen er den eneste der er tilbage af alle de mange møller, der i gamle dage stod på voldene hele vejen rundt om København. Den er bygget i 1847 og stadig fuld funktionsdygtig. Der bliver sågar undertiden malet mel på møllen.

I forbindelse med restaureringen får Kastelsmøllen ny beklædning af egespån, og alt træ bliver smurt med trætjære. Det meste af tømmeret i galleriet, hvorfra man kan dreje møllehatten, bliver udskiftet.

Møllens karakteristiske silhuet er synlig på lang afstand og de fine detaljer kan opleves på tæt hold, når man går tur på voldene. Restaurering af møllen forventes afsluttet ultimo december 2020.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

OVERGADEN OVEN VANDET 54

oktober 2020

​Fogh & Følner er i gang med en spændende større facade- og tagrestaurering på Christianshavn af den fredede ejendom Overgaden Oven Vandet 54.

Huset blev oprindeligt opført i en enkelt etage i 1745, men blev 100 år senere ombygget og forhøjet, og fik dermed sin nuværende udformning.

Ejendommen fremstod før restaureringen nedslidt udadtil, og gadefacaden var i midten af 1990’erne blevet malet med rød plastikmaling, mens vinduerne var malet hvide og kvistene mørkegrønne.

Med afsæt i en farvearkæologisk undersøgelse foretaget af Nationalmuseet, tilbageføres gadefacaden nu til sit oprindelige udseende fra 1846 med lysegrå kalket overfacade og en lidt mørkere grå underfacade. Underfacadens træporte og vinduer bibeholder deres nuværende mørke københavnergrønne farve, mens husets øvrige vinduer og kviste males med mørkebrun linoliemaling.

Den grå facadefarve er typisk senklassicistisk, hvorimod de mørkebrune vinduer har været nyeste mode inden for den, på daværende tidspunkt, spirende stilart historicismen.

Fotos viser de tidligere røde facader samt en visualisering af den nye farvesætning.

Projektet omfatter også restaurering af tagværk samt restaurering af gårdfacade og baghus og forventes afsluttet primo marts 2021.

Bygherre: Ejerforeningen Overgaden Oven Vandet 54

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning 

SKYBRUDSSIKRING AF KASTELLET – VIDEO

september 2020

Det omfattende projekt med skybrudsikring af Kastellet er i fuld gang. Klik ind på nedenstående video, og se med fra luften, når de 3 rør a 250 m fragtes gennem Københavns havn til byggepladsen. Få indblik i hvad der sker under jorden, når rørene skal styres på plads i den lange boring under volden.

De enestående optagelser giver en god forståelse for projektets enorme omfang, hvor f.eks. 26.000 m² brosten skal optages og retableres og 3,5 km regnvandsledning skal etableres – under stort hensyn til de eksisterende fredede bygninger på Kastellet, samt de mange fredninger som gælder for de omkringliggende historiske omgivelser.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

BORREKRATTET 7

juli 2020

Fogh & Følner er i gang med projektering af en nænsom restaurering af arkitekten Viggo Møller-Jensens eget hus, som blev opført i 1939 på Borrekrattet 7 i Kgs. Lyngby.

Realdania By & Byg købte huset sidste år for at sikre dets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden.

Huset er beliggende på en smuk grund med fald ned mod Mølleåen og rummer både familiebolig og tegnestue. Huset er opført i simple, velkendte materialer, men med en moderne planløsning. Det fremstår nedslidt og samtidig meget autentisk idet mange af de funktionelle løsninger er bevarede. Restaureringen skal fastholde samt tilbageføre huset til sit oprindelige udtryk. En farvearkæologisk undersøgelse har kortlagt husets oprindelige farvesætning, som derved kan genskabes og understrege det funktionalistiske præg.

Udover en indvendig overfladeistandsættelse planlægges en tag- og facadeistandsættelse, nøje udvalgte løsninger for efterisolering samt en opdatering af tekniske installationer mv.

Huset er en forløber for en række af Viggo Møller-Jensens senere bebyggelser med ”nøjsom” og funktionel arkitektur, såsom Atelierhusene ved Utterslev Mose (opført 1943, fredet).

Bygherre: Realdania By & Byg

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Læs mere om projektet hos Realdania By & Byg her.

VINDER AF KGL. BYGNINGSINSPEKTORAT

maj 2020

Fogh & Følner har vundet udbuddet vedr. Rammeaftale om Den Kongelige

Bygningsinspektørs ydelser – Inspektorat 1 med Stig Andersen, arkitekt MAA, som den Befuldmægtigede Kongelige Bygningsinspektør.

I ejendomsporteføljen for Inspektorat 1 ligger bl.a. Frederiksberg Slot, Kastellet, Nyboder, Kronborg, Christiansborg m.fl. Fogh & Følner kan derved forsætte det mangeårige arbejde med at rådgive i forbindelse med bygningsarbejder på nogle af Danmarks smukkeste, fredede, statslige ejendomme samt i virket som kirkekonsulent for Helsingør, København og Lolland-Falsters Stift.

Rammeaftalen kan benyttes af følgende statslige institutioner (ordregivere/ bygherrer):

Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets kulturinstitutioner, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Kirkeministeriet, Naturstyrelsen, Folketinget, Statsministeriet og Undervisningsministeriet.

Underrådgivere er Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Vi ser frem til det spændende arbejde, der ligger forude.​

LAKAJGÅRDSANLÆGGET

april 2020

Fogh & Følner har vundet udbud om totalrådgivning vedr. restaurering af Lakajgårdsanlægget og opførelse af en ny bygning ved Frederiksberg Slot for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det smukke trefløjede anlæg, som benyttes af Hærens Officersskole, er beliggende øst for Frederiksberg Slot og opført i starten af 1700-tallet. Det gennemgribende restaureringsprojekt omfatter i hovedtræk facadeistandsættelse, nyt terrændæk og gulv, udbedring af råd- og svampeskader i inder- og ydervægges bindingsværk og tagkonstruktioner, nyt tag samt indvendig istandsættelse. Ud over restaureringen omfatter opgaven opførelse af en nybygning på ca. 500 m² med bade- og omklædningsfaciliteter samt udarbejdelse af landskabsprojekt for udenomsarealerne.

Underrådgivere er Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner), Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma (VVS og ventilation) og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma (el).

Vi ser frem til det spændende arbejde, der ligger forude.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

SKYBRUDSSIKRING AF KASTELLET

januar 2020

Kastellet sikres nu mod de voldsomme regnmængder, som klimaforandringerne ventes at give i den nære fremtid, og som allerede tidligere har ramt Kastellet.

Første spadestik blev taget i oktober og udførelsen er nu i fuld gang. Der etableres et nyt afvandingssystem og klimatilpassede tiltag, der skal forhindre, at Kastellets bygninger lider skade som følge af de øgede nedbørsmængder.

Projektet er udformet med stort hensyn til de eksisterende fredede bygninger på Kastellet, samt de mange fredninger som gælder for de omkringliggende historiske omgivelser.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

​PRÆKVALIFIKATION, NY KIRKE I HVINNINGDAL

november 2019

Fogh & Følner Arkitekter er sammen med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Gert Carstensen A/Sblevet prækvalificeret til at deltage i arkitektkonkurrencen om en ny kirke i Hvinningdal nær Silkeborg.

Den udpegede byggegrund i Hvinningdal virker særdeles velvalgt til en kirke, der skal være pejlemærke for et område i udvikling, idet den er smukt beliggende på kanten af et bakkedrag som udgør byens højeste punkt.

At opføre en ny kirke er en ganske særlig opgave, som kun sjældent opstår og som kræver særlig omhu, da den vil være omdrejningspunktet for mange generationer langt ind i fremtiden.

Vi ser frem til samarbejdet med Balle Menighedsråd og konkurrenceteamet om den spændende opgave.

Studietur til Portugal​

septemper 2019

Fogh & Følner Arkitekter har været på en inspirerende studietur til Portugal for at se projekter af arkitekter som Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Aires Mateus m.fl.

Projekterne tager alle afsæt i hver deres kontekst og formidler den gennem nøje udvalgte kig til landskabet, rumligt og materialemæssigt samspil med eksisterende bygninger og en udpræget sans for detaljer, farver og overflader.

Programmet ligger godt i tråd med Fogh & Følners egen arkitektoniske linje med fokus på stedtilpasning eller kontekstualisme, som forudsætter en omhyggelig indlevelse i det aktuelle steds ånd og den regionale byggetradition.

Vi har udvalgt nogle få fotos fra turen.

​Ullerød Kirke Sognehus

august 2019

Fogh & Følner Arkitekter er sammen med Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører og Lea Nørgaard landskab blevet prækvalificeret til at deltage i arkitektkonkurrencen om udformning af et nyt sognehus med tilhørende faciliteter og nære udearealer ved Ullerød Kirke.

Vi glæder os til samarbejdet. 

​Regan Vest

august 2019

Fogh & Følner Arkitekter er sammen med Christoffer Harlang Architects, Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører, Lea Nørgaard landskab, Ulla Tofte (cand. mag., direktør for M/S Museet for Søfart) og Kjeld Vindum (arkitekt, lektor Kunstakademiets Arkitektskole) blevet prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om en ny velkomstbygning med læringscenter og et samlet udstillings hovedgreb til REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum.

Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest) blev opført i allerdybeste hemmelighed i perioden 1963-68, 60 meter under jorden langt inde i Rold Skov. Anlægget blev fredet i 2014.

Projektet udbydes af Nordjyllands Historiske Museum.

Læs mere om REGAN Vest her.

​Nyboders byggeplads

juli 2019

Den 250 m lange byggeplads mellem Nyboders gule stokke midt i København er et imponerende syn. 

Fogh & Følner er totalrådgiver for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på projektet med den omfattende restaurering og modernisering af de fire fredede gule stokke i Suensonsgade, Haregade og Tigergade. Projektet er muliggjort med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Siden projektets start i 2015 er der udført grundige forundersøgelser, opmålinger og arkivstudier. Den indsamlede viden har dannet overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i de enkelte huse, og grundlag for projektering af den gennemgribende istandsættelse, som nu er under udførelse. 

I sommeren 2018 fandt arkæologer fra Københavns Museum adskillige interessante fund i udgravninger mellem stokkene, som vidner om områdets mange historiske lag og fortællinger. 

Byggepladsen tilpasses løbende projektets faser. Senest er der rejst totaloverdækninger, så arbejdet med tagistandsættelsen nu kan udføres. 

Læs mere om projektet her

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK