BOLIGER

Præstebolig i Reerslev

Ny bolig – efter 1. præmie ved indbudt arkitektkonkurrence i 2015 om en ny præstebolig i Reerslev, umiddelbart syd for Reerslev Kirke.

Bygherre: Reerslev Sogns Menighedsråd

Udført 2017

Byggesum: kr. 5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Villa på Strandvejen

Fritliggende villa på stejl grund ned mod Øresund.

Beskyttet ankomstgård mod Strandvejen, udsigtsrum og balkoner mod vandet.

Bygherre: Ejer

Ikke opført.

Fogh & Følners rolle: Skitseprojekt 2008

Villa ved Søllerød Sø

Fritliggende villa på stejl skråning ned mod

Søllerød Sø. Én etage mod ankomsten, 2 etager mod søen.

Bygherre: Ejer

Ikke opført.

Fogh & Følners rolle: Skitseprojekt 2008

Rækkehusbebyggelse ved Holte kirke

Undersøgelse af bebyggelsesmulighederne

på et areal, hvor den tidligere sognegård var beliggende.

I alt 4 rækkehuse.

Bygherre: Holte Sogns Menighedsråd

Ikke opført.

Fogh & Følners rolle: Skitseprojekt 2011

Fremtidens familiebolig

Enfamiliehus i tegl placeret i en samlet

udstykningsplan med individuelt udformede,

arkitekttegnede forsøgshuse i Gråsten Kommune.

Bygherre: Teglværket Petersen Tegl

Ikke opført.

Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning 2001

Rosa Park

Boligbebyggelse med 18 klyngehuse på Rosavej,

Gentofte Kommune.

Bygherre og hovedentreprenør:

Kay Wilhelmsen A/S.

Udført 1990

Byggesum: kr. 12 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK