BYGGERI TIL KULTURELLE FORMÅL

Rudegaard

Tilbageføring og istandsættelse af idrætsanlæggets bevaringsværdige hovedbygning samt opførelse af et nyt klubhus i samspil med hovedbygningen.

Bygherre: Rudersdal Kommune

Udført 2018-2019

Byggesum: ca. kr. 9 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Mosede Fort, Tunestillingen

Restaurering af den fredede kasemat og indretning til udstillingsformål vedr. Københavns nyere befæstning. Herunder restaurering af overflader og udførelse af nye installationer.

Bygherre: Greve Kommune

Udført 2013-2014

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastrupgårdsamlingen

Bygherrerådgivning, procesledelse, brugerdialog og udarbejdelse af konkurrence-/byggeprogram for ombygning af den delvist fredede Kastrupgård i totalentreprise.

Bygherre: Tårnby Kommune i samarbejde med Realdania

Udført 2012

Fogh & Følners rolle: Bygherrerådgiver

Kulturhuset Aksen, Asnæs

Kulturhuset Aksen i Asnæs, nyt bibliotek og kulturhus – efter 1. præmie i indbudt arkitektkonkurrence.

Bygherre: Dragsholm Kommune / Odsherred

Udført 2007

Byggesum: kr. 31 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Øresundsakvariet

Tilbygning og ombygning af akvariet ved Helsingørs Nordhavn.

Bygherre: Københavns Universitet/Øresundsakvariet.

Udført 2006

Byggesum: kr. 7 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Montanasalen, Det Kgl. Bibliotek

Udstillingsrum for Det Kgl. Biblioteks skatte.

Bygherre: Det Kgl. Bibliotek

Udført 2005

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Bornholms Kunstmuseum

Udvidelse af museet ved Helligdomsklipperne med ca. 1000 m² udstillingslokaler og administration.

Bygherre: Bornholms Regionskommune

Udført 2003

Byggesum: kr. 24 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Ny udstillings- og magasinbygning inkl. café- og butiksområde til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm. Præmieret af Hørsholm Kommune 2003.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 2003

Byggesum: kr. 15 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kulturhuset Islands Brygge

Nyt medborgerhus på Islands Brygge for Københavns Ungdomscenter efter 1. præmie i indbudt arkitektkonkurrence.

Bygherre: KUC / Københavns Kommune

Udført 2002

Byggesum: kr. 19 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Ordrupgårdsamlingen

Istandsættelse af vinduer og omlægning af tag over cafébygning.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 1998

Byggesum: kr. 2 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Bornholms Kunstmuseum

Nyt museum ved Helligdomsklipperne.

Bygherre: Bornholms Amt

Udført 1993

Byggesum: kr. 42 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborgmuseet, ”Moderne Samling”

Nyindretning af Kongefløjens 3.sal til museumsformål.

Bygherre: Det Nationalhistoriske Museum / Carlsbergfondet

Udført 1993

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK