RESTAURERING / OMBYGNING

Nyboder – De Gule Stokke

Gennemgribende restaurering af både råhuse og aptering, herunder indretning af boliger med nutidig komfort, fugtsikring og energieffektive tekniske installationer.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udføres 2015 – 2020

Byggesum: kr. 280 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastellet – skybrudssikring og belægninger

Etablering af nyt afvandingssystem og klimatilpassede tiltag, der skal forhindre at Kastellets bygninger lider skade som følge af de øgede nedbørsmængder.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udføres 2014 - 2020

Byggesum: kr. 80 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Rudegaard

Tilbageføring og istandsættelse af idrætsanlæggets bevaringsværdige hovedbygning samt opførelse af et nyt klubhus i samspil med hovedbygningen.

Bygherre: Rudersdal Kommune

Udført 2018-2019

Byggesum: ca. kr. 9 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksberg Slot, Kongestalden

Gennemgribende udbedring af rådskader i facadernes bindingsværk samt tilbageføring af staldens oprindelige udseende. Kongestalden fremstår efter restaureringen, i størst muligt omfang, med samme udtryk som ved opførelsestidspunktet i 1708-1709.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udført 2017 - 2018

Byggesum: ca. kr. 7 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frydenlund Slot

Istandsættelse og nyindretning af det fredede Frydenlund Slot, tidligere bolig for Inger og Haldor Topsøe, herunder etablering af flugtvejstrappe, renovering/modernisering af køkken, bad/toilet mv. ifm. ændret anvendelse til kursus- og mødeformål samt mindestue.

Bygherre: Frydenlund Ejendomsselskab ApS

Udført 2016 - 2018

Byggesum: kr. - mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Københavns Politigård

Omfattende indvendig restaurering af hele den fredede Politigård, herunder energieffektivisering, sikringsmæssig opgradering og etablering af handicaptilgængelighed.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2012 - 2017

Byggesum: kr. 160 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nordre Toldbod 2

A. P. Møller-Mærsk, istandsættelse af den fredede Søndre Arkadebygning og indretning af internt virksomhedsmuseum samt VIP mødelounge.

Bygherre: A. P. Møller-Mærsk A/S

Udført 2014 - 2017

Byggesum: kr. 20 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Herlufsholm Skole og Gods, Rektorboligen

På den fredede ”Rektorboligen” fra 1796 bestod opgaven i en større tagistandsættelse af det 830 m2 store tegltag med mansard og kviste. Der blev udført fast undertag, en ekstra kvist samt indv. istandsættelse af vinduer.

Bygherre: Herlufsholm Skole og Gods

Udført 2016

Byggesum: kr. 4,5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Brahetrolleborg Slot

Ny indretning og ombygning af eksist. fredet bygning på Brahetrolleborg Slot, Faaborg.

Bygherre: Catharina Reventlow-Mourier

Udført 2015 – 2016

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Herlufsholm Skole og Gods - Skolebygningen

Istandsættelse og opdatering af undervisningslokaler og vestibule mv. i den fredede “Skolebygningen”. Herunder restaurering af overflader og udførelse af nye installationer.

Bygherre: Herlufsholm Skole og Gods

Udført 2014 - 2016

Byggesum: kr. 20 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastellet - Kommandantgården

Restaurering af Kommandantgården, opført 1725, samt indretning til informationscenter for monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948 og repræsentations lokaler for Søofficersforeningen.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udført 2013 - 2016

Byggesum: kr. 28 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Sølvgade Skole

Helhedsrenovering af den fredede skole opført i 1847, herunder tekniske opdateringer og overfladeistandsættelse.

Bygherre: Københavns Kommune

Udført 2014 - 2016

Byggesum: kr. 12 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Underrådgiver

Husum Skole

Helhedsrenovering af den fredede skole opført i 1930, herunder tekniske opdateringer og delvis tilbageførsel til funktionalismens oprindelige udtryk.

Bygherre: Københavns Kommune

Udført 2014 - 2016

Byggesum: kr. 30 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Underrådgiver

Rigensgade Kaserne

Forslag til restaurering og udstykning af Rigensgade Kaserne til ejerlejligheder med respekt for bygningens oprindelige hovedstruktur. Bygningen er opført 1760 som kongelig manufakturfabrik, herefter indrettet til garnisonshospital og senere kaserne.

Bygherre: Forsvarets Ejendomsstyrelse

Forslag udarbejdet 2015

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Christiansø

Fredningsgennemgang af den helt enestående og velbevarede søfæstning i Østersøen fra 1655. Kortlægning af samtlige bygningers fredningsværdier i henhold til Kulturstyrelsens metode.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udført 2014 - 2015

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Sankt Lukas Kirke, Frederiksberg

Udskiftning af skifertag udført efter de oprindelige principper, samt udførelse af nyt egetræsgulv i kirkerummet.

Bygherre: Sankt Lukas Kirkes Menighedsråd

Udført 2014 - 2015

Byggesum: kr. 3 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Kastellet - Artilleristok, Generalstok og Fortunstok

Restaurering og nyindretning af de fredede bygninger til kontorfaciliteter for Forsvaret.

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Udført 2012 - 2014

Byggesum: kr. 33 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Mosede Fort, Tunestillingen

Restaurering af den fredede kasemat og indretning til udstillingsformål vedr. Københavns nyere befæstning. Herunder restaurering af overflader og udførelse af nye installationer.

Bygherre: Greve Kommune

Udført 2013 - 2014

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksberg Slot - Beletage

Indvendig istandsættelse af de kongelige gemakker på beletage. Restaurering af overflader og tilbageføring til oprindelig geometri.

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Udført 2013 - 2014

Byggesum: kr. 8 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot - Kancellihuset

Istandsættelse af tag og facader på fredet bygning. Udskiftning og restaurering af bl.a. sandstensindfatninger ved vinduer og facadebånd i sandsten samt div. indvendige arbejder.

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Udført 2012 - 2014

Byggesum: kr. 41 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Sorgenfri Slot - Damebygningen

Tagistandsættelse af sortglaseret tegltag med mansard og kviste på fredet bygning fra 1700-tallet.

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Udført 2011 - 2013

Byggesum: kr. 2 mio. ekskl. moms.

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Eremitageslottet i Jægersborg Dyrehave

Omfattende indvendig restaurering, herunder tilbageføring til Lauritz de Thurahs barokinteriører, samt udførelse af ny bastion omkring slottet.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2010 - 2013

Byggesum: kr. 16 mio. ekskl. moms.

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Garderhøjfortet

Bygherrerådgivning og udarbejdelse af byggeprogram for udbud i totalentreprise ifm. etablering af nyt formidlingscenter i det fredede fort, opført 1886-92.

Bygherre: Naturstyrelsen Hovedstaden, Garderhøjfonden og Gentofte Kommune

Udført 2011 - 2013

Byggesum: kr. 10 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Bygherrerådgivning

Frederiksborg Slot – Slotsbroen og Forsvarsmur

Frederiksborg Slot, istandsættelse af Slotsbroen og Forsvarsmur på mellemste Slotsholm. Udskiftning og restaurering af bl.a. sandstensfacader.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2011 - 2013

Byggesum: kr. 21 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastrupgårdsamlingen

Bygherrerådgivning, procesledelse, brugerdialog og udarbejdelse af konkurrence-/byggeprogram for ombygning af den delvist fredede Kastrupgård i totalentreprise.

Bygherre: Tårnby Kommune i samarbejde med Realdania

Udført 2012

Fogh & Følners rolle: Bygherrerådgivning.

Ibstrupparken III

Facadeistandsættelse af 10 boligblokke (med 18 boliger i hver blok), tegnet af Arne Jacobsen og udpeget som bevaringsværdige. Alt udført med enkle forbedringer af byggeteknik og med fokus på de bærende bevaringsværdier.

Bygherre: Ejerforeningen Ibstrupparken III

Udført 2012

Byggesum: kr. 15 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

LO-skolen

Ombygning af Pejsetue og Motionsrum og idéforslag til møblering mv. af forhal i den fredede bygning.

Bygherre: LO-skolen

Udført 2011 - 2012

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Chr. IV´s bryghus

Vedligehold af det fredede Chr. IV´s bryghus i 2011-2012.

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Udført 2011 - 2012

Byggesum: kr. 1,5 mio. ekskl. moms.

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastellet, Kastelskirken

Indvendig istandsættelse af fredet kirke fra starten af 1700-tallet, samt tagistandsættelse.

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Udført 2010 - 2012

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Tøjhusmuseet, København

Istandsættelse af våbensalen, herunder sikringsarbejder. Lange Tøjhus er fredet og oprindeligt en del af Christian IV´s store tøjhuskompleks med bl.a. provianthus og krigshavn, påbegyndt 1598.

Bygherre: Statens Forsvarshistoriske Museum

Udført 2011 - 2012

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot - Husarstalden, Østre Runddel, Tværstalden og Sprøjtehuset

Tag- og facadeistandsættelse på fredede bygninger.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2009 - 2011

Byggesum: kr. 29 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Sorgenfri Slot - Gartnerlængen

Energioptimering samt tag- og facadeistandsættelse af den fredede bygning fra 1800-tallet.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2011

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nationalmuseet - Kriegers Fløj

Udskiftning af tag og istandsættelse af vinduer.

Bygherre: Nationalmuseet

Udført 2011

Byggesum: kr. 2,6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nationalmuseet, Brede Værk og Ørholm

Diverse istandsættelser og ombygninger, samt bygningssyn, gennem en længere årrække.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 1996 - 2011

Byggesum: kr. 0,5 mio. - 10 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Gladsaxe Præstegård

Gennemgribende ombygning af eksist. præstegård efter 1. præmie i arkitektkonkurrence.

Bygherre: Gladsaxe Sogns Menighedsråd

Udført 2010

Byggesum: kr. 10 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Strandmøllekroen

Ombygning af køkken.

Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen

Udført 2009

Byggesum: kr. 4,6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nationalmuseet, Brede værk

Brede Museum for Industrikultur. Restaurering af fredede industribygninger til udstillingsbrug.

Bygherre: Kulturministeriet / Nationalmuseet, Brede

Udført 2008 - 2009.

Byggesum: kr. 13 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Mariendalsvej 71-75, Frederiksberg

Tagudskiftning inkl. etablering af undertag og vinduesistandsættelse.

Bygherre: Ejerforeningen Lille Godthaab I

Udført 2008

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot, Rendelæggerhuset

Tag- og facadeistandsættelse samt indvendig istandsættelse af bygning fra 1700-tallet beliggende ved slotshaven.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2008

Byggesum: kr. 4 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot, Slotsherrens Hus

Tag- og facadeistandsættelse.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2008

Byggesum: kr. 4 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Munkeruphus, Dronningmølle

Hovedistandsættelse af den fredede museumsbygning, Munkeruphus, Dronningmølle. Renovering af bl.a. tag og facader, herunder etablering af nyt tag med tagspån.

Bygherre: Den selvejende inst. Munkeruphus' Fond

Udført 2008

Byggesum: kr. 3 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Det Kongelige Vajsenhus, København

Indretning af tagetage til nye undervisningslokaler. Demonstrationsprojekt til udvikling og nyttiggørelse af uindrettede tagetager. Projektet blev finansieret af Realdania.

Bygherre: Det Kongelige Vajsenhus

Udført 2007 - 2008

Byggesum: kr. 18 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot, Fadeburslængen og Vognporten

Tag- og facadeistandsættelse.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2006 - 2008

Byggesum: kr. 21 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Vor Frelsers Kirke

Restaurerings- og fornyelsesarbejder, København K.

Bygherre: Menighedsrådet v. Vor Frelsers Kirke

Udført 2006 - 2008

Byggesum: kr. 55 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot, S-broen

Restaurering af S-broen istandsættelse af S-broen, der forbinder Forreste og Mellemste Slotsholm, samt tag- facade- og vinduesistandsættelse på Forreste Slotsholm.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2005 - 2008

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Slotsholmsgade 12, København

Gennemgribende hovedistandsættelse, ombygning og energirenovering af ministeriel bygning på Slotsholmen, København. Bygningen er tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen og blev opført i 1961-1968.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2004 - 2007

Byggesum: kr. 160 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

LO-skolen, Helsingør

Diverse udvendige arbejder, bygningsarbejder og indretning.

Bygherre: LO-skolen

Udført løbende siden 1999

Fogh & Følners rolle: Husarkitekt

Nationalmuseet, ”Danmarks Oldtid”

Istandsættelse af udstillingslokaler i Prinsens Palæ.

Bygherre: Nationalmuseet

Udført 2007

Byggesum: kr. 17 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Det Kgl. Bibliotek - magasiner Lergravsvej

Istandsættelse af facader, København S.

Bygherre: Det Kgl. Bibliotek

Udført 2006

Byggesum: kr. 15 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Søfortet Trekroner

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Søfortet Trekroner, Københavns havn.

Bygherre: Kulturarvsstyrelsen

Udført 2006

Byggesum: kr. 9 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Københavns Universitet

Diverse opgaver for Kbh. Universitet, bygn.afsnit 4.

Bygherre: Københavns Universitet

Udført 2002 - 2006

Byggesum: kr. 20 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Arkitekt- og totalrådgivning

Sions Kirke, København

Om- og tilbygning til menighedshusfløjen.

Bygherre: Sions Sogns menighedsråd

Udført 2006

Byggesum: kr. 5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Lutherkirken, København

Etablering af handicapelevator, samt diverse ombygningsarbejder.

Bygherre: Rosenvænget Sogns Menighedsråd

Udført 2006

Byggesum: kr. 2,8 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Stormgade 2-6, København

Tag- og facadeistandsættelse inkl. indvendig hovedistandsættelse til kontorformål for ”Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender” af Stormgade 2-6, København.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2006

Byggesum: kr. 40 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Zoologisk Museum, København

Ombygning og istandsættelse af dissektionsafsnit.

Bygherre: Københavns Universitet

Udført 2005

Byggesum: kr. 10 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Smedeholm 10, Herlev, “Vinduesprojekt”

10-årigt forsøgsprojekt vedr. sprøjtemaling af industrifremstillede trævinduer.

Bygherre: Københavns Malerlaug i samarbejde

med ejendomsselskabet Datea

1 etape udført 2005, pågår.

Fogh & Følners rolle: Tilstandsvurderinger

”Gode Tage”

Formidlingsmateriale om god byggeskik ved renovering af tage.

Bygherre: Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse (BvB)

Udført 2005

Fogh & Følners rolle: Udarbejdelse af interaktive

3D-modeller, tekst, tegninger, fotos mv.

Stormgade 2-6, København

Renovering og farvesætning af facader.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Udført 2005

Byggesum: kr. 20,4 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kastelsvej 60, København

Istandsættelse af bygningsgavle og facadevinduer.

Bygherre: Københavns Kommune

Udført 2005

Byggesum: kr. 7,6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kunstakademiets Arkitektskole

Ombygning af kantine, bibliotek og administrationsbygning mv. Holmen, København K.

Bygherre: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygn.

Udført 2005

Byggesum: kr. 28 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nørre Vosborg

Ombygning og nyindretning af avlsbygninger, tyendeboliger mv. til ”Kultur- og Oplevelsescenter”, Ulfborg-Vemb Kommune.

Bygherre: Realea

Projektforslag udført 2005

Byggesum: kr. 72 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Københavns Universitet, Nørre Fælled

Diverse inventar og ombygningsopgaver, København Ø.

Bygherre: Københavns Universitet

Udført 2004 - 2005

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg Slot, Kuppelsalen

Restaurering af tre baroksale samt istandsættelse af vinduer i Charlottenborg Slot, København.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 2005

Byggesum: kr. 3 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm

Løbende istandsættelse og ombygning.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 1996 - 2004

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Ordrupgårdsamlingen, Charlottenlund

Løbende istandsættelse og ombygning.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført i perioden: 1996 - 2004

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Danmarks Kunstbibliotek

Indv. hovedistandsættelse og ombygning af Kunstakademiets Bibliotek på Charlottenborg Slot, København K.

Bygherre: Kulturministeriet

Status: Udført 2004

Byggesum: kr. 12 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Den Hirschsprungske Samling, København

Etablering af ny handicapelevator samt diverse publikumsfaciliteter i ny udgravet kælder.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 2004

Byggesum: kr. 8 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Det Holsteinske Palæ, Stormgade 10, København

Facadeistandsættelse.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2004

Byggesum: kr. 6,2 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Stormgade 8-12, København

Tag- og facadeistandsættelse inkl. indvendig ombygning og hovedistandsættelse.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2003

Byggesum: kr. 40 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksholms Kanal 28, København

Hovedistandsættelse af bygninger fra 1700-tallet i Frederiksholms Kanal 28. Herunder bl.a. tagudskiftning, efterisolering af tag, renovering af kviste, ateliervinduer og sandstenssokler.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Udført 2003

Byggesum: kr. 23 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Galejhuset, Det Kgl. Bibliotek, København

Dansk Jødisk Museum. Istandsættelse af Galejhuset, som forberedelse til Daniel Liebeskinds udstillingsprojekt. Galejhuset var oprindeligt en del af Christian IV´s store tøjhuskompleks med bl.a. provianthus og krigshavn, påbegyndt 1598.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 2003

Byggesum: kr. 11 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

LO-skolen i Helsingør

Indretning af tre selskabslokaler i parterreetagen med sundudsigt.

Bygherre: LO-skolen

Udført 2003

Byggesum: kr. 5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Marinbiologisk Institut, Helsingør

Istandsættelse og ombygning af laboratorier.

Bygherre: Københavns Universitet

Udført 2002

Byggesum: kr. 5,5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg, Billedhuggerhaven

Istandsættelse af Charlottenborgs billedhuggerhave, herunder ny værkstedspavillon og haveinventar, Kgs. Nytorv, København K.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 2002

Byggesum: kr. 3 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Kancellibygningen, Rentekammersalen

Restaurering og indretning af baroksal til mødeformål for Finansministeriet, Slotsholmen, København K.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2002

Byggesum: kr. 1 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Nationalmuseet, Prinsens Palæ

Nyindretning af 2. sal til udstilling for ”Nyere tid”. Opgaven omfattede 1200 m² indvendig istandsættelse omkring Palaishaven.

Bygherre: Nationalmuseet

Udført 2001

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Rønne Toldkammerbygning

Istandsættelse af tag og facade.

Bygherre: Justitsministeriet

Udført 2000

Byggesum: kr. 2 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Skovskolen, Nødebo

Nyindretning af kantinekøkken og renovering af eksist. tage.

Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen

Udført 2000

Byggesum: kr. 1,5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Frederiksborg Slot, Hillerød

Nye handicapfaciliteter omfattende ny handicapelevator, -toiletter, -indgang samt –ramper.

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Udført 2000

Byggesum: kr. 5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Den Hirschsprungske Samling, København

Ind- og udvendig hovedistandsættelse af fredet museumsbygning. Herunder udskiftning af kobbertage, farvesætning af udstillingssalene mv..

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 2000

Byggesum: kr. 6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Harsdorffs Hus, Kgs. Nytorv

Omfattende indvendig restaurering og ombygning af fredet bygningsanlæg fra undervisningsinstitution til kontorformål.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 2000

Byggesum: kr. 18 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg Udstillingsbygning

Restaurering og ombygning af adm.afdeling og café København K.

Bygherre: Kulturministeriet.

Udført 1999

Byggesum: kr. 8 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Rønne Tinghus

Istandsættelse og nyindretning af Rønne Tinghus fra 1934, St. Torv i Rønne.

Bygherre: Justitsministeriet

Udført 1998

Byggesum: kr. 5 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Charlottenborg Slot, København

Nyindretning af auditorier.

Bygherre: Kulturministeriet

Udført 1997

Byggesum: kr. 2 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Chr. IV´s Bryghus, København

Brandsikring af bygningen.

Bygherre: Kulturministeriet

Færdigprojekteret 1997, ikke udført

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Bredgade 6, København

Ombygning og indretning af hovedkontor for Advokatfirmaet Berning, Schlütter, Hald & Andersen.

Udført 1. etape: 1990, 2. etape: 1996

Byggesum: kr. 3 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Arkitektrådgivning

Nymølle, Kgs. Lyngby

Istandsættelse og nyindretning af vandmølle-bygningen til arkitektkontor.

Bygherre: Fogh & Følner

Udført 1990

Byggesum: kr. 2 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK