DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK​

Udstillingsbygningen ved Charlottenborg i København opførtes i 1883 med kgl. bygningsinspektør Ferdinand Meldahl og Albert Jensen som arkitekter.

På det tidspunkt indrettedes lokaler for Kunstakademiet i den sydlige del af bygningen, bestående af dels et sammenhængende, symmetrisk centralhal i hovedfløjens midte, flankeret af dobbeltarkader mod rummene langs husets facader, dels det oprindelige dobbelthøje bibliotekslokale i tværfløjen.

Fogh & Følners ombygning i 2004 omfattede nedtagning af en række nyere vægge i arkadebuerne, således at det oprindelige rum med dagslys fra begge sider genopstod – nu som et stort sammenhængende udlånsområde.

Et stort kompaktreolafsnit – bibliotekets skatkammer – blev opstillet som et møbel i den tidligere foredragssal for enden af centralhallen. Oven på dette etableredes arbejdspladser med udsigt over udlånsområdet.

Det oprindelige mosaikgulv blev suppleret med terracottafliser fra den oprindelige producent Maw & Co fra England, som mirakuløst eksisterede endnu og havde fliserne på lager!.

Det oprindelige bibliotekslokale, nu læsesal, fremstår stort set uberørt siden indvielsen i 1883.

Bygherre: Kulturministeriet

Ingeniør: Birch & Krogboe A/S

Byggesum: kr. 9,6 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning​

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK