HARSDORFFS HUS

Harsdorffs Hus på Kongens Nytorv i København har spillet en stor rolle i den danske arkitekturhistorie, idet det, på initiativ af hofbygmester C.F. Harsdorff og med kongens støtte, blev opført som mønsterbyggeri for opførelsen af borgerhuse i datidens København.

Bygningen bestod da af to individuelle beboelsesejendomme, bygget sammen i en raffineret facadekomposition.

Bygningen blev siden udsat for talrige ombygninger og var i en periode del af arkitektskolen i København, indtil den i 1997 ønskedes ombygget til at rumme kontorer mv. for nogle kulturministerielle råd og nævn.

Fogh & Følners hovedistandsættelse fra 1997 – 99 blev disponeret således, at alle ”moderne” tilføjelser, elevator, tekøkkener, toiletter, printerrum mv. blev samlet i en lille velafgrænset ombygningszone i sidehuset.

Nyindretninger og tilføjelser blev bevidst holdt i et stilfærdigt og tidløst formsprog, mens farvesætningen af interiørerne blev udført under inspiration af datidens farvevalg, perlegråt træværk og matte vægfarver i ”solbleget” gul, grå, blå og grøn, bl.a. baseret på omfattende farvearkæologiske undersøgelser.

Bygherre: Kulturministeriet

Ingeniør: Birch & Krogboe A/S

Byggesum: kr. 18 mio. ekskl. moms

Fogh & Følners rolle: Totalrådgivning

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK