DANMARKS BORGCENTER

Anlægsfonden Vordingborg Borgfond inviterede efter en prækvalifikationsrunde i 2011 fem arkitektvirksomheder til at deltage i konkurrencen om udformningen af et nyt udstillingshus til Danmarks Borgcenter på det fredede fortidsminde Vordingborg Borgruin i Vordingborg.

Fogh & Følners forslag byggede på at afkorte og anvende den eksisterende nyere bindingsværksbygning til at huse borgcenterets caféfunktion, mens de øvrige programsatte funktioner, forhal, salgsområde, udstillingsarealer blev samlet i en ny stor længebygning i to etager med saddeltag, der underordnede sig stedets historiske linjer.

Bygningens hovedform var enkel og tidløs, som en stor prunkløs lade. Dens vinduer små og få, egnet til at holde på hemmeligheder. Kun ved indgangspartierne åbnede svære drejeporte ind til bygningens farverige indre. De signalerede samtidig - på stor afstand - om bygningen var åben for publikum.

Da Danmark byggede borge var almindelige huse typisk af træ, evt. af bindingsværk med lerklinede tavl. Natursten og tegl var forbeholdt kirker, klostre og forsvarsværker.

I ønsket om at lægge klar afstand til ruinernes teglmure, så ingen forledes til at tro, at der var tale om en rekonstruktion, blev den nye udstillingsbygnings facader foreslået udført af lys, glatstøbt beton og tjæret træspån i nutidig detaljering. Samtidig var der tilstræbt en djærv og håndværksmæssig karakter, som ikke udgjorde stilbrud i forhold til den stemning af fortid, som hele ruinområdet hensætter den besøgende i.

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK