VILLA VED SØLLERØD SØ

For en privat bygherre udførte Fogh & Følner i 2007 et forslag til en villa på en attraktiv grund, der falder stejlt ned mod Søllerød Sø ved Holte.

Forslaget blev udformet, så det kun i beskedent omfang dækkede for søudsigten fra de bagvedliggende villaer, primært ved at det blev placeret lavt i terrænet og forsynet med tagflader uden høj rejsning. På søsiden kunne underetagen frilægges på grund af grundens hældning.

Bygningens fligede planfigur muliggjorde en beskyttet terrasse på vestsiden og en stor fremskudt terrasse mod søen. Nogle buede tagflader, der ”svævede” over den murede underdel, gav bygningen retning og karakter.

Projektet kunne ikke opnå tilladelse i den daværende Søllerød Kommune på grund af for store terrænreguleringer i forhold til lokalplanens krav og blev derfor opgivet.

Fogh & Følner Arkitekter A/S  |  KULSVIERVEJ 150, 2800 kgs. lyngby  |  Tlf.: 4593 4020 |  CVR-NR. 10035961  |  FF@FOGH-FOLNER.DK